Utu muutti omaan kotiin / Utu moved to her own home

Utu (Who Cares Dynamisch) muutti tänään omaan kotiinsa Katin ja Samin luokse Helsinkiin. Kiitos Kati ja Sami ja tervetuloa ”perheeseen”!

Utu (Who Cares Dynamisch) moved to her new home with Kati & Sami! Have fun with little girl <3